0909642384

Những dịch vụ và sản phẩm trang trí sự kiện giảm giá tại SHALOM. Giá giảm tuỳ theo đợt và mẫu, chỉ áp dụng trên những sản phẩm trang trí và dịch vụ có ghi giảm giá ở trên.

-7%
2,790,000
-7%
2,650,000
-8%
2,590,000
-10%
2,700,000
-7%
2,600,000
-10%
Hot
2,520,000
-7%
-7%
-7%
2,600,000
-19%