Hình ảnh Shalom bơm bong bóng bỏ vào lưới, căng trên trần nhà, và khi kéo dây bong bóng sẽ rơi xuống sàn nhà, tạo nên sự bất ngờ cho quí khách đi tham dự. Tất cả đã được sẵn sàng, chỉ trong vòng 15 giây, hàng ngàn quả bong bóng sẽ cùng nhau rơi xuống.

Mời bạn đánh giá