Hình ảnh toàn cảnh trang trí tiệc thôi nôi bé KHÔI NGUYÊN, chủ đề Đại Dương. Nhìn vô cùng hấp dẫn và sôi động, như một đại dương với các đầy dẫy các loại sinh vật biển hiện ra trước mắt bé được làm từ bong bóng nghệ thuật.