Hình ảnh SHALOM trang trí tiệc thôi nôi vô cùng dễ thương cho bé Hari tạ nhà hàng.