0909642384

Trong xã hội hiện đại, người phụ nữ có vai trò và vị trí quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Do đó, người phụ nữ cần được tôn trọng và tuyên dương trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, xã hội và gia đình.

Công ty BM đã trang trí khung backdrop để tuyên dương các chị em phụ nữ nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20.10. Qua đó, thể hiện sự bình đẳng, sự đoàn kết, và cùng nhau phát triển công ty ngày càng thành công và lớn mạnh.

GỌI ĐIỆN ĐẶT TIỆC