0909642384

Tag Archives: kinh nghiệm dạy con trẻ

Con trẻ như chiếc bình trống rỗng

Khi con trẻ chào đời, chúng như chiếc bình trống rỗng để chuẩn bị nhận lấy mọi thứ sẽ đổ vào. Những gì bé thấy, nghe, rờ chạm,…đều rất quan trọng đối vởi trẻ. Phần nào đó những điều đó bắt đầu xây dựng nên tính cách và phản ứng của trẻ trong tương lai. […]